Статьи о здоровье и медицине

3 вересня

Cекція «Клінічна ендодонтія»

Конференц-зал № 2

Модератори:
Політун А.М., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ», президент УЕА
Скрипнікова Т.П., к.мед.н., професор, кафедра інтернатури і післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава)

10.00-12.00 «Відновлення зубів після ендодонтичного лікування»
Політун А.М., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «КМУ УАНМ», президент УЕА
12.00-14.00 «Утруднення і помилки в діагностиці хронічних форм пульпіту»
Скрипнікова Т.П., к.мед.н., професор, кафедра інтернатури і післядипломної освіти лікарів-стоматологів Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), віце-президент УЕА
14.00-14.30 Перерва
14.30-16.00 «Дитяча ендодонтія: реалії та перспективи»
Парпалей К.А., к.мед.н., доцент, кафедра стоматології дитячого віку, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
16.00-17.00 «Особливості місцевого знеболення при ендодонтичних втручаннях»
Головчанська О.Д., к.мед.н., доцент, кафедра терапевтичної стоматології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
17.00-18.00 «Вплив типу рухів ендодонтичного інструменту на якість препарування і очистки кореневих каналів зубів»
Політун А.М., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «КМУ УАНМ», президент УЕА, Шмойлов А.Є., аспірант кафедри терапевтичної стоматології ПВНЗ «КМУ УАНМ»

3 вересня

Секція «Сучасні засоби профілактики та лікування в стоматології»

Конференц-зал № 4

Модератори:
Савичук Н.О., д.мед.н., професор, зав. кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, Мазур І.П., д.мед.н., професор кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
10.00–10.30 «Перспективи застосування нестероїдних протизапальних препаратів у стоматологічній практиці»
Савичук Н.О., д.мед.н., професор, зав. кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
10.30–11.10 «Системна остеотропна терапія в комплексному лікуванні захворювань пародонта»
Мазур І.П., д.мед.н., професор кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
11.10–11.40 «Обмін кальцію та порушення кальцієвого обміну в клініці дитячої стоматології»
Трубка І.О., к.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, Корнієнко Л.В., к.мед.н., доцент кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
11.40–12.00 «Вітамін D у профілактиці та лікуванні хвороб пародонта»
Новошицький В.Є., викладач Центру профілактичної та превентивної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика.
12.00–12.10 Інформаційний блок, вікторина, оголошення результатів вікторини
12.10–12.30 Перерва
12.30–13.00 «Особливості профілактики стоматологічних захворювань у пацієнтів з персистуючою вірусною інфекцією»
Юнакова Н.М., к.мед.н., асистент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика
13.00–13.30 "Естетичні аспекти корекції м'яких тканин за допомогою лазерного випромінювання з довжиною хвилі 2940 нм"
Бариляк А.Я., к.мед.н., асистент кафедри терапевтичної стоматології ЛНМУ імені Д. Галицького, президент Асоціації лазерної стоматології України
13.30–14.00 «Профілактика захворювань тканин пародонта у жінок при естроген дефіцитних станах»
Габаль В.А., асистент кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л.Шупика
14.00–14.30 «Нові можливості засобів для профілактики та лікування хронічних верхівкових періодонтитів»
Хлєбас С. В., викладач відділення удосконалення молодших спеціалістів з медичною освітою за фахом «Стоматологія» ІС НМАПО імені П.Л.Шупика
14.30–15.00 «Ефективність застосування дентальної імплантації в осіб похилого та старечого віку»
Заблоцька О.Я., асистент кафедри ортопедичної стоматології ЛДМУ імені Д. Галицького
15.00–15.30 «Профілактика та лікування хвороб пародонта у пацієнтів з метаболічним синдромом»
Гостева З.В., асистент кафедри стоматології дитячого віку ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
15.30–16.00 «Порівняльний аналіз ефективності обтурації кореневих каналів термопластифікованою гутаперчею»
Чайковський І.Г., аспірант кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
16.00–16.30 «Місцева антибактеріальна і протизапальна терапія при захворюваннях пародонта та засоби профілактики»
Мазур І.П., д.мед.н., професор кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
Слободяник М.В., клінічний ординатор кафедри стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
16.30–17.00 Круглий стіл

5 вересня

Секція «Сучасний погляд на проблеми клінічної пародонтології»

Конференц-зал № 2

Модератори:
Білоклицька Г.Ф., д.мед.н., професор, директор СПНЦ НМАПО імені П.Л.Шупика, зав. кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, президент АЛПУ, Петрушанко Т.О., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
Борисенко А.В., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця

9.00-10.00 «Порівняльна характеристика тканин пародонта і тканин навколо імпланта в нормі і при патології»
Чумакова Ю.Г., д.мед.н., професор, зав. відділа захворювань тканин пародонта ДУ «Інститут стоматології АМН України», голова Одеського осередку АЛПУ
10.00-11.00 «Ідіопатичні захворювання тканин пародонта»
Борисенко А.В., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця
11.00-12.00 «Протизапальна терапія - місце та роль при лікуванні хворих на генералізований пародонтит»
Білоклицька Г.Ф., д.мед.н., професор, директор СПНЦ НМАПО імені П.Л.Шупика, зав. кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика, президент АЛПУ, Павленко Е.М., аспірант кафедри терапевтичної стоматології ІС НМАПО імені П.Л. Шупика
12.00-13.00 «Лікувально-профілактичні можливості сучасних гігієнічних комплексів на етапах лікування захворювань пародонта»
Сідельникова Л.Ф., к.мед.н., доцент кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця, Скібіцька Є.А., асистент кафедри терапевтичної стоматології НМУ імені О.О.Богомольця
13.00-13.30 Перерва
13.30-14.30 «Діагностичні та лікувальні помилки в пародонтології»
Петрушанко Т.О., д.мед.н., професор, зав. кафедри терапевтичної стоматології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»
14.30-15.30 «Ускладнення при лікуванні захворювань пародонта та шляхи їх усунення»
Дерейко Л.В., к.мед.н, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького, голова львівського осередку АЛПУ
15.30-16.30 «Експериментальна оптимізація репаративного остеогенезу кісткових дефектів в умовах остеопорозу»
Годована О. І., к.мед.н, доцент кафедри терапевтичної стоматології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д. Галицького
16.30-17.00 Підсумки, наукова дискусія, нагородження переможців наукової вікторини

5 вересня

Секція «Цифрові технології в стоматології»

Конференц-зал № 1

Модератор:
Камалов Р.Х., професор, президент АЦСТ, заслужений лікар України, лауреат Державної премії України в галузі науки та техніки

9.00-9.20 «Майбутнє стоматології – цифрове»
Камалов Р.Х., професор, президент АЦСТ
9.20-9.40 «Програмне забезпечення Ortho Analyzer для діагностики та планування лікування»
Ліхота К.Н., доцент НМАПО імені П.Л.Шупика, Міжура М.В., лікар НМУ імені О.О.Богомольця
9.40-9.50 «Виготовлення ізілайнерів – прозорих кап для вирівнювання зубів, використовуючи 3D технології»
Боголюбова О.Н., лікар-ортодонт, медичний центр Інго, Голік Е.В., лікар-ортодонт, КГСП
9.50-10.20 «Робота з програмним забезпеченням «Dolphin Imaging» для точної діагностики»
Манзолі А., лектор компанії Dolphin Imaging
10.20-10.40 «Особливості роботи внутрішньо-ротового 3D сканера Trios 3Shape Color»
Суздальцев О.В., заступник президента АЦСТ
10.40-11.00 «Встановлення імплантатів на віртуальних щелепах з наступним виготовленням імплантологічних направляючих»
Іванов Ю.П., лектор компанії 3Shape
11.00-11.30 «Цифрові методи виготовлення супраструктур з опорою на імплантати»
Ісаков В.Ю., директор компанії Ямомота Центр Україна
11.30-11.50 «Стоматологічні фрезери, огляд моделей та можливостей фрезерних систем»
Моісеєв Ф.Д., інженер біологічного та медичного обладнання
11.50-12.10 «Виготовлення коронок та мостів, використовуючи цифрові технології 3Shape Dental Designer»
Іванов Ю.П., лектор компанії 3Shape
12.10-12.30 «Виготовлення вкладок та накладок, використовуючи програмне забезпечення 3Shape»
Іванов Ю.П., лектор компанії 3Shape
12.30-12.50 «3D друк у стоматології, огляд принтерів, матеріалів та область застосування»
Моісеєв Ф.Д., інженер біологічного та медичного обладнання
12.50-13.10 «Основні технології 3Д друку в медицині»
Кожуховський Є.
13.10-13.30 «Особливості 3Д друку в стоматології»
Янчевський Є.В.
13.30-14.00 «Отримання цифрових моделей щелеп. Принципи сканування, перенесення в віртуальний артикулятор»
Моісеєв Ф.Д., інженер біологічного та медичного обладнання
14.00-15.00 Перерва
15.00 Круглий стіл

Вартість участі:

За 1 секцію для членів АСУ та профільних асоціацій – 250 грн./ для інших учасників – 300 грн.
За 2 секції для членів АСУ та профільних асоціацій – 350 грн./ для інших учасників – 400 грн.
За 3 секції для членів АСУ та профільних асоціацій – 450 грн./ для інших учасників – 500 грн.
За 4 секції для членів АСУ та профільних асоціацій – 550 грн./ для інших учасників – 600 грн.

Киев, КиевЭкспоПлаза ул. Салютная, 2б

Добавьте в закладки чтобы не потерять / поделитесь с друзьями:


Мероприятия PRO

Алхимия и химия в ...

Приглашаем Вас стать частью ...

Куда пойти этой осенью: ...

Пожалуй, ни в одной из отраслей медицины ...

Приглашаем на ежегодную ...

Stella International Beauty Awards  – первая и ...

Приглашаем на семинар ...

Совсем скоро состоится научно-практический ...

О рубрике «Мероприятия»

Раздел «Мероприятия» позволяет всем заинтересованным в сфере эстетической медицины не пропустить медицинские мероприятия, которые помогут не только постоянно следить за мировыми и местными событиями, интересными для врачей-эстетистов и специалистов других отраслей медицины, но и позволят расширить базу знаний и завести новые знакомства, получить бесценный опыт и повысить свою квалификацию. Медицинские мероприятия для профессионалов включают в себя тренинги, практикумы, обучающие курсы, конференции, выставки и прочие события в мире медицины.

Подписка на новости


Кто вы:

 

Scroll to top